महाराष्ट्र दिनाच्या व कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

शुभेच्छुक –
श्री. राजु झोडे
अध्यक्ष
श्री. प्रशांत उराडे
जिल्हा समन्वयक
उलगुलान संघटना