महाराष्ट्र दिनाच्या व कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

शुभेच्छुक –
श्री. किरण पोरेड्डीवार
संचालक सेवा सहकारी संस्था मर्या, डोंगरगावं
सदस्य, ग्राम पंचायत, डोंगरगांव
ता. मूल जि. चंद्रपूर