leopard attack

बिबटयाच्या हल्लात युवक जखमी leopard attack

मूल तालुक्यातील मरेगांव येथिल घटना मूल (प्रतिनिधी): शेतात बकऱ्या चारयला गेलेल्या युवकावर दबा धरून बसलेल्या बिबटयाने हल्ला करून जखमी केल्याची घटना मूल तालुक्यातील मरेगांव येथे...
error: Content is protected !!