शरीरावरून बस गेल्याने बस यांत्रिकाचा मृत्यु

     मूल बस स्थानकावरील घटना

गौरव शामकुळे, मूल
नादुरूस्त असलेली बस दुरूस्ती करण्यासाठी चंदपूर डेपोतील बस यांत्रिक बघत असताना त्यांच्या अंगावर बस गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला, त्याला चंद्रपूर नेत असतानाचा वाटेतच त्याचा मृत्यु झाल्याची घटना सोमवारी दुपारच्या सुमारास घडली. राजु दांडेकर वय 45 वर्षे रा. चंद्रपूर असे मृत्त पावलेल्या यांत्रिकाचे नांव आहे.

गडचिरोली वरून चंद्रपूर जाण्यासाठी एम एच 14 एच डी 8243 क्रमांकाची बस मूल येथील बस स्थानकावर आली होती, सदर बस नादुरूस्त असल्याने दुरूस्ती करण्यासाठी चंद्रपूर डेपोतील बस यांत्रिकी राजु दांडेकर हा मूल येथे येवुन बस दुरूस्ती करण्यासाठी बसच्या समोर होत, दरम्यान उंच भागावर असलेली बस अचानक समोर असलेले यांत्रिक राजु दांडेकर यांच्या अंगावर बस आल्याने तो गंभीर जखमी झाला, त्याला मूल येथील उपजिल्हा रूग्णालयात प्राथमिक उपचार करून चंद्रपूर रेफर करण्यात आले, मात्र चंद्रपूर नेत असतानाच वाटेत त्यांची प्राणज्योत मावळली. .