तेल घेवुन जाणारा टाटा एस चंद्रपूर-मूल मार्गावर पलटला

चालक किरकोड जखमी

चंद्रपूर (प्रतिनिधी) : स्नेहा तेलाचे बॉक्स घेवुन जाणाÚया टाटा एस चारचाकी वाहन पलटल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी 6 वाजता दरम्यान चंद्रपूर-मूल मार्गावरील लोहारा जवळ घडली.

चंद्रपूर वरून चारचाकी टाटा एस क्रं. एम एच 34 बि जी 8995 हे मूल कडे स्नेहा तेलाची बॉक्स घेवुन येत असतानाही चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण गेल्याने टाटा एस वाहन पलटल्याची घटना सोमवारी सायंकाळी 6 वाजता दरम्यान घडली. वाहन चालक किरकोळ जखमी झाले असुन सदर अपघातात कुठलीही जिवीतहानी झालेली नाही.